Om oss

AS Hurum Plastindustri er en videreføring av Olaf Robert Plastfabrikk, som ble etablert av Rolf Otto Bjørgen i 1972.

Bedriften er i dag et norsk aksjeselskap som eies 100 % av familien Bjørgen gjennom Bjørgen Holding A/S. Selskapet eier også fabrikkanleggene på Sætre.

AS Hurum Plastindustri har siden 1995 blitt ledet av Rolf – Erik Bjørgen
Bedriften flyttet i 1986 fra lokaler på Storsand til nye fabrikk lokaler i Sætre. Bedriftslokalene ble i 1998 utvidet slik at vi i dag besitter til sammen ca. 1600 kvm med 4 traverskraner samt kontorer og tilhørende fasiliteter.

Bedriften sysselsetter i dag ca. 25 personer, men vi har en rekke kontakter som gjør oss i stand til og bemanne opp selskapet til å ta større jobber hvis det skulle være ønskelig. Tidligere har vi kjørt prosjekter med over 70 i arbeidstokken, for kortere eller lengre perioder.

Foruten produksjon ved vår fabrikk på Sætre i Hurum, foregår den største delen av omsetningen vår, ute på anlegg hos kunder. Da hovdesaklig i Norge, men også i Europa.

Bildet som vises er et av de første produktene som ble produsert, nemlig de gode gamle buss buene som i den tiden stod over alt i landet.

Øvrige bilder viser litt av mangfoldet i vår produksjon fra oppstarten til i dag.