Belegging av tanker og kar til nyanlegg og rehabilitering

AS Hurum Plastindustri har lang erfaring med renovering, sandblåsing og belegning av tanker.
Store tanker med diameter opp til 88 meter er blitt sandblåst eller blastret og belagt med glassfiberarmert epoksy eller vinylester belegg.

Dette har vært meget vellykkede rehabiliteringer for kundene, og tanker som ble belagt tidlig på 1970 tallet er like fine den dag i dag. Tanker av stål som tæres av diverse kjemikalier, har fått mange års forlenget levetid.

Tanker av betong som har fått sprekkdannelser, noe som blant annet forårsaker lekkasjer og inntrengning av aggressivt vesker til armering, må behandles og belegges enten med PUR (Polurea), glassfiberarmert epoksy eller vinylester.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi kan levere og montere leidere, plattformer, rekkverk og kabelgater i glassfiber som tilfredsstiller alle krav til laster kunden måtte ønske. Alle gangbaner og leidere er i henhold til offshore industrien krav til slike installasjoner. Fordelene med dette er mange. Man sparer vekt, det er overkommelig prismessig og man vil aldri få problemer med korrosjon.

Last ned produktark