Forsterkning av rør, reiving

En reparasjonsmetode hvor vi forsterker stålrør som er angrepet av rust.

Arbeidet kan utføres uten stans av drift på plattformen eller annen type produksjon. Reparasjonen kan enten være en permanent løsning eller en midlertidig til en eventuell vedlikeholds stopp på et senere tidspunkt.

Bildene viser stålrør som ble belagt med glassfiber for mer en 20 år siden, og som fortsatt er i drift.

Last ned produktark