Om oss

AS Hurum Plastindustri er en videreføring av Olaf Robert Plastfabrikk, som ble etablert av Rolf Otto Bjørgen i 1972. Bedriften er i dag et norsk aksjeselskap som eies 100% av familien Bjørgen gjennom Bjørgen Holding AS. Selskapet eier også fabrikkanleggene på Sætre og Sarpsborg.

AS Hurum Plastindustri har siden 1995 blitt ledet av Rolf-Erik Bjørgen. Bedriften flyttet i 1986 fra sine lokaler på Storsand i Hurum til nye fabrikklokaler på Sætre. I 1998 ble bedriftslokalene på Sætre utvidet, og i 2014 ble en ny avdeling i Sarpsborg opprettet med tilhørende nye lokaler. I dag besitter Hurum Plastindustri til sammen ca. 2400 kvm med 5 traverskraner samt kontorer og tilhørende fasiliteter.

Bedriften har en rekke kontakter som gjør oss i stand til å bemanne opp selskapet til å ta større jobber hvis det skulle være behov. Tidligere har vi kjørt prosjekter med over 70 i arbeidsstokken, for kortere eller lengre perioder.

Foruten produksjonen ved våre fabrikker på Sætre i Hurum eller Sarpsborg i Østfold, foregår den største delen av omsetningen vår ute på anlegg hos kunder. Da hovedsakelig i Norge, men også i Europa.