Oppdrift/Buoyancy

Oppdrift/Buoyancy elementer er laget av et materiale som har lavere vekt enn væsken den skal senkes ned i, dette fører til at materialet vil flyte og gi en kraft oppover. Disse elementene brukes i stor grad innen offshore industrien, og brukes til å regulere vekten på utstyr/konstruksjoner som skal senkes fra havoverflaten og ned til havbunnen. De ulike elementene vi produserer påmonteres på verktøy, rørledninger, Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) etc.

Vi har siden 1995 produsert oppdrift/Buoyancy elementer og innehar meget kvalifiserte personell og utstyr for slike oppdrag. Elementene produseres fortrinnsvis i vår CNC styrte 5 aksiale fresemaskin, hvor 3D modellene mottas fra kunde og bearbeides for kommunikasjon med fresemaskinen. Elementene freses ut med de spesifikasjonene til nøyaktigheten kunden måtte ønske. Elementene vil ofte bli preget av røff behandling, og derfor blir overflatene ofte behandlet med PUR, glassfiber armering, 2 komponent maling eller en kombinasjon. Da elementene ofte blir preget av røff behandling, trengs tidvis vedlikehold eller erstatning. Vi reparerer og legger nytt belegg eller reproduserer elementer etter mål og 3D modeller.

Vi er fleksible og tilpasser oss enhver tid kundens ønsker. Vår produksjon er ingen avhengighet og vi gir dere, til enhver tid, vårt beste tilbud enten det er ett enkeltprodukt eller en stor serie.

AS Hurum Plastindustri Buoyancy guideline
Last ned produktark