Termoplast

AS Hurum Plastindustri har gjennom årene fått god erfaring innen termoplaster dette på bakgrunn av mange oppdrag både i inn- og utland. Størrelsene på oppdragene har variert fra DN 25mm- DN 1000mm, og har vært med på å gi oss verdifull erfaring. Vi har i dag alt nødvendig utstyr, kunnskap og sertifisert mannskap til å kunne levere topp kvalitet og nøyaktighet i arbeidet vårt. Vi har sertifisert montører til de ulike skjøtemetodene benyttet til termoplaster, og av de mest benyttede termoplastene arbeider vi med PVFD, PP, PE og PVC.

Vi leverer og monterer også glassfiberarmert PP rør, hvor innersiktet av rørene er av PP som så blir belagt med glassfiber utvendig for ekstra styrke. Skjøtene blir først sveiset sammen, før det blir påført riktig mengde med glassfiber. Dette fører til at rørene blir styrket, samt lenger levetid.

Et annet produkt innen termoplast vi leverer er HYDRO Click systemet. Dette er en belegning metode vi gjennomfører, som er en rask og sikker installasjon til både nye konstruksjoner og rehabilitering. Ved bruk at dette systemet trengs minimalt med forberedelses arbeid av overflaten, noe som kan føre til lavere kostnader og tidsbruk. Systemet installeres ved å feste festeskinner i eksisterende betong/stål konstruksjon for deretter å klikke på linerplatene. Til slutt forsegles konstruksjonen ved å sveise alle skjøtene igjen. HYDRO Click-platene leveres med en beskyttende film som delvis beskytter overflaten under montering og sørger for en rask rengjøring når monteringen er fullført.