Belegning av tanker og kar til nyanlegg og rehabilitering

AS Hurum Plastindustri har lang erfaring med renovering, sandblåsing og belegning av tanker og kar, om det er nyanlegg eller eldre anlegg som trenger vedlikehold. Store tanker, opp til 88m diameter, har blitt sandblåst eller blastret for så å bli belagt med glassfiberarmert epoksy eller vinylester belegg.

Vi har gjennomført mange vellykkede rehabiliteringer for kunder gjennom tidene. Selv tanker som vi bela tidlig på 1970-tallet er like fine den dag i dag. Tanker av stål som tæres av diverse kjemikalier, får mange års forlenget levetid ved en renovering. Tanker av betong som har fått sprekkdannelser, noe som blant annet forårsaker lekkasjer og inntrenginger av aggressive væsker til armering, kan enkelt rehabiliteres og belegges med enten PUR (Polurea), glassfiberarmert epoksy eller vinylester.

En annen form for belegning vi gjennomfører er med HYDRO Click systemet, som er en rask og sikker installasjon til både nye konstruksjoner og rehabilitering. Ved bruk at dette systemet trengs minimalt med forberedelses arbeid av overflaten, noe som kan føre til lavere kostnader og tidsbruk. Systemet installeres ved å feste festeskinner i eksisterende betong/stål konstruksjon for deretter å klikke på linerplatene. Til slutt forsegles konstruksjonen ved å sveise alle skjøtene igjen. HYDRO Click-platene leveres med en beskyttende film som delvis beskytter overflaten under montering og sørger for en rask rengjøring når monteringen er fullført.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi også leverer og montere leidere, plattformer, rekkverk og kabelgater i glassfiber som tilfredsstiller alle krav til laster kunden måtte ønske. Alt er også i henhold til offshore industriens krav til slike installasjoner. Fordelen med å velge glassfiber er mange, man sparer vekt, det er overkommelige prismessig og man vil aldri få problemer med korrosjon.

Last ned produktark