Produksjon av konstruksjoner i kompositt materiale etter spesifikke mål

AS Hurum Plastindustri har levert en rekke tanker og scrubbere, bygd og tilpasset til spesielle formål samt for oppbevaring av forskjellige type væsker. Størrelsen på tankene varierer fra for eksempel 2 meter i diameter og 3 meter høyde til 9,4 meter i diameter og 10 meter høyde. Tankene kan påmonteres utstyr etter kundens ønske som for eksempel, leidere, plattformer, rør supporter flenser osv.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi kan levere og montere leidere, plattformer, rekkverk og kabelgater i glassfiber som tilfredsstiller alle krav til laster kunden måtte ønske. Alle gangbaner og leidere er i henhold til offshore industrien krav til slike installasjoner. Fordelene med dette er mange. Man sparer ikke minst vekt, det er overkommelig prismessig og man vil aldri få problemer med korrosjon.

Last ned produktark