Velkommen til Hurum Plastindustri

AS Hurum Plastindustri er i dag en ledende bedrift og blant de med lengst erfaring innen produkter av herde- og termoplaster.

Siden bedriften ble etablert i 1972, har vi levert våre kvalitetsprodukter til norsk industri, offshorevirksomhet og offentlig sektor.

Vi har som målsetting å fremskaffe våre kunders ønsker og krav så effektiv som mulig med høy kvalitet. Dette oppnår vi gjennom kvalifisert personell, egnede og moderne produksjonslokaler, krav til underleverandører og ved å være våkne for ny teknologi.

AS Hurum Plastindustri legger ned et betydelig arbeid i et systematisk HMS og kvalitetssystem. Vi innehar ISO:9001:2015, OHSAS 18001:2007, Achilles, StartBank, Godkjent lærebedrift samt fyrtårn sertifikat.

     

Om oss

AS Hurum Plastindustri er en videreføring av Olaf Robert Plastfabrikk, som ble etablert av Rolf Otto Bjørgen i 1972.

Avdeling Østfold

I 2014 etablerte AS Hurum Plastindustri en avdeling i Sarpsborg, Østfold.

Produkter

Oppdrift/Buoyancy

Produseres for påmontering på verktøy, rørledninger, ROV’er etc., for arbeidsoperasjoner fra havoverflaten til havbunnen.

Kompositt rør

A/S Hurum Plastindustri har siden starten i 1972 vært en ledende leverandør av kompositt rør til landbasert industri og siden tidlig på 90 tallet også til offshore industrien.

Termoplast

AS Hurum Plastindustri har gjennom årene fått god erfaring innen termoplaster dette på bakgrunn av mange oppdrag både i inn- og utland. Størrelsene på oppdragene har variert fra DN 25mm- DN 1000mm, og har vært med på å gi oss verdifull erfaring.

Belegning av tanker

AS Hurum Plastindustri har lang erfaring med renovering, sandblåsing og belegning av tanker. Store tanker med diameter opp til 88 meter er blitt sandblåst eller blastret og belagt med glassfiberarmert epoksy eller vinylester belegg.

Forsterkning av rør

En reparasjonsmetode hvor vi forsterker stålrør som er angrepet av rust.

Konstruksjoner i kompositt

AS Hurum Plastindustri har levert en rekke tanker og scrubbere, bygd og tilpasset til spesielle formål samt for oppbevaring av forskjellige type væsker.