Avdeling Trøndelag

Luftfoto av Hurum Plastindustri kontor i Trøndelag

I 2021 så AS Hurum Plastindustri en gylden mulighet til å kunne etablere seg i Midt-Norge når en av våre konkurrenter måtte melde oppbud. Den første planen gikk ut på å kjøpe maskinene og utstyret, men da vi fikk vite at også lokalene skulle selges så vi muligheten til å komme sterkere inn i et nytt marked i Midt-Norge. Terje Skogheim er ansatt som ny avdelingsleder for Hurum Plastindustris sin nye avdeling, og med et tett samarbeid med hovedkontoret på Sætre, styrer han nå en moderne maskinpark med blant annet en 5-aksial fresemaskin, samt lokaler på 1500 kvadratmeter. Avdelingens hovedfokus vil ligge på produksjon av Buoyancy, Termoplast samt rehabilitering og belegning av tanker og karr. Avdelingen vil ha kapasitet til å ta inn større jobber, ved å hente inn personell fra Sætre, Østfold eller ved vår rekker kontakter ved behov.

Klar til å jobbe sammen?

Kontakt oss