Om oss

Ansatte i Hurum Plastindustri i arbeid.

Vår historie

AS Hurum Plastindustri er en videreføring av Olaf Robert Plastfabrikk, som ble etablert av Rolf Otto Bjørgen i 1972. Bedriften er i dag et norsk aksjeselskap som eies 100% av familien Bjørgen gjennom Bjørgen Holding AS. Selskapet eier også fabrikkanleggene på Sætre, Sarpsborg og Trøndelag. AS Hurum Plastindustri har siden 1995 blitt ledet av Rolf-Erik Bjørgen. Bedriften flyttet i 1986 fra sine lokaler på Storsand i Hurum til nye fabrikklokaler på Sætre. I 1998 ble bedriftslokalene på Sætre utvidet, og i 2014 ble en ny avdeling i Sarpsborg opprettet med tilhørende nye lokaler. I 2021 ble det opprettet enda en ny avdeling, denne gang i Trøndelag med tilhørende lokaler og maskinpark. I dag besitter Hurum Plastindustri til sammen ca. 3900 kvm med 5 traverskraner, to 5-aksiale CNC fresemaskiner samt kontorer og tilhørende fasiliteter. Bedriften har en rekke kontakter som gjør oss i stand til å bemanne opp selskapet til å ta større jobber hvis det skulle være behov. Tidligere har vi kjørt prosjekter med over 70 i arbeidsstokken, for kortere eller lengre perioder. Foruten produksjonen ved våre fabrikker på Sætre i Hurum eller Sarpsborg i Østfold, foregår den største delen av omsetningen vår ute på anlegg hos kunder. Da hovedsakelig i Norge, men også i Europa.

Klar til å jobbe sammen?

Kontakt oss