Belegning av tanker og kar

Belegning av tanker og kar

Om det så er et nyanlegg eller eldre anlegg som trenger vedlikehold – vi har lang erfaring med belegning og rehabilitering av tanker og kar. Vi har gjennomført mange vellykkede rehabiliteringer for kunder gjennom tidene. Selv tanker som vi bela tidlig på 1970-tallet er like fine den dag i dag.

Vi utfører full rehabilitering av tanker og kar

Vi ser ofte tanker i kompositt, stål, betong eller andre materialer som kunne trengt en oppfrisking. I mange tilfeller hender det at styrken fremdeles er der, men at inntersiktet er spist opp. Andre ganger kan både styrken og innsiktet være slitt ned, og dermed kan vi foreta oss en full rehabilitering.

Ved full rehabilitering vil vi som oftest sandblåse tanken, legge ny styrke ut i fra beregninger for hva som er nødvendig og deretter legge et nytt innersikte. Til slutt vil vi også legge et toppstrøk for å forlenge levetiden ytterligere.

Hvor ofte en tank eller et kar vil trenge en ny runde med belegning avhenger av remediene som er i. Kjemikalier og gasser er det som etterhvert sliter på innersiktet, og dermed må det også tas hensyn til hva tanken inneholder når den skal belegges.

Inspeksjon av tanker og kar

Vi utfører også inspeksjon av tanker og kar. Under inspeksjonen kan vi ta prøver av tanken eller karet, og deretter komme med anbefalinger om videre endringer. En prøve kan for eksempel gjennomføres ved å skjære ut en bit av den eksisterende konstruksjonen. Prøven sendes deretter til et laboratorium som analyserer hvor mye som er igjen av styrken til tanken.

Tank i tank

Ved rehabilitering av eldre kar hender det noen ganger at den eksisterende konstruksjonen er flislagt. Dersom dette er tilfellet kan vi enten rive ned alt å bygge en helt ny konstruksjon, eller vi kan bygge en ny tank/kar i den eksisterende. Det som står igjen av tanken eller karet kan dermed tas med i styrkeberegningen og du slipper og måtte rive hele karet/tanken.

Vi rehabiliterer og belegger alt av tanker og kar, både i nyanlegg og eksisterende anlegg! Ta kontakt i dag om du trenger en inspeksjon eller hjelp med rehabilitering av tanker og kar.

Tilleggsprodukter

Vi gjør deg spesielt oppmerksom på at vi også leverer og montere leidere, plattformer, rekkverk og kabelgater i glassfiber som tilfredsstiller alle krav til laster kunden måtte ønske. Alt er også i henhold til offshore industriens krav til slike installasjoner. Fordelen med å velge glassfiber er mange, man sparer vekt, det er overkommelige prismessig og man vil aldri få problemer med korrosjon.

Klar til å jobbe sammen?

Kontakt oss