Produkter

Oppdrift/Buoyancy

Produseres for påmontering på verktøy, rørledninger, ROV’er etc., for arbeidsoperasjoner fra havoverflaten til havbunnen.

Kompositt rør

A/S Hurum Plastindustri har siden starten i 1972 vært en ledende leverandør av kompositt rør til landbasert industri og siden tidlig på 90 tallet også til offshore industrien.

Termoplast

AS Hurum Plastindustri har gjennom årene fått god erfaring innen termoplaster dette på bakgrunn av mange oppdrag både i inn- og utland. Størrelsene på oppdragene har variert fra DN 25mm- DN 1000mm, og har vært med på å gi oss verdifull erfaring.

Belegning av tanker

AS Hurum Plastindustri har lang erfaring med renovering, sandblåsing og belegning av tanker. Store tanker med diameter opp til 88 meter er blitt sandblåst eller blastret og belagt med glassfiberarmert epoksy eller vinylester belegg.

Forsterkning av rør

En reparasjonsmetode hvor vi forsterker stålrør som er angrepet av rust.

Konstruksjoner i kompositt

AS Hurum Plastindustri har levert en rekke tanker og scrubbere, bygd og tilpasset til spesielle formål samt for oppbevaring av forskjellige type væsker.